รายการกิจกรรมทั้งหมด

 

ลำดับ รายการ ค่าบริการ(บาท) หมายเหตุ
1 ล่องแก่งแพยาง ลําน้ำนานครนายก เขื่อนขุนด่าน ฯ - วัดธิเบต ระยะทาง 6 กม. พร้อมรถ รับ - ส่ง 1,000 บ./ลํา ใช้เวลาประมาณ 1 ชม /ลํา
นังได้ 8 ท่าน/ลํา
2 ล่องแก่งแพยาง ลําน้ำนานครนายก เขื่อนขุนด่าน ฯ - บ้านท่าชัย ระยะทาง 8 กม. พร้อมรถ รับ - ส่ง 1,200 บ./ลํา ใช้เวลาประมาณ 1:30 ชม
นังได้ 8 ท่าน/ลํา
3  ล่องแก่งแพยาง ลําน้ำนานครนายก เขื่อนขุนด่าน ฯ - บ้านวังยาว ระยะทาง 10 กม. พร้อมรถ รับ - ส่ง 1,500 บ./ลํา ใช้เวลาประมาณ 2:30 ชม
นังได้ 8 ท่าน/ลํา
4 ล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติ ในเขื่อนขุนด่านปราการชล 200 บ./คน ใช้เวลา 3 – 4 ชม
5 ทริป ขับรถ ATV เส้นทางธรรมชาติ 10 กม.
(เส้นทางออฟโรด บนพื้นที่ ส่วนตัวกว่า 200 ไร่)

500 บ./คัน
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที - 1 ชม.
ซ้อนได้
6 ยิงปืน หรือ เพ้นท์ บอล
เพ้นท์บอล(PB) กระสุนสี 30นัด ,
BB กระสุน 300 นัด (1 แมค)
อุปกรณ์ พร้อม ชุดแต่งกาย

300 บ./คน
ไม่จํากัดเวลาเล่น/ คร้ัง ลูก
หมดซื้อลูกเพิ่มเติมได้
กระสุนสี PB ลูกละ 2 บาท
กระสุน BB ถุงละ 100 บาท
7 โรยตัวจากหน้าผาจริง 13 เมตร + จิงจอกเวหา 350 บ./คน ใช้เวลา 2 – 3 ชม. (10 คนขึ้นไป)
8 กิจกรรม Walk Rally
(ห้องประชุม + อาหารว่าง + ละลายพฤติกรรม + เกมส์ 5 ฐาน)

450 บ./คน
ใช้เวลา 4 ชม. (50 คนขึ้นไป)
9 แรลลี่แพยาง 8 กม. + 5 TC+5 RC +นําดื่ม+อาหารว่าง 250 บ./คน ใช้เวลา 2 ชม.(40 คนขึ้นไป)
10 ขี่ม้า ภายในฟาร์ม (ม้าเชื่อง น่ารัก) นําหนักไม่เกิน 70 กิโล 300 บ./ชม. คนจูงคิดเพิ่ม 100 บ./ชั่วโมง
11 ขี่ม้า ชมธรรมชาติ ภายนอก (เลือกเส้นทางได้ มีรถบริการ) 500 บ./ชม. ขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
12 ล่องเรือชมเขื่อน เที่ยวน้ำตกเหวนรก - -
13 คาราโอเกะให้เช่า 2,000 บ. -
14 ชุดเครื่องครัวให้เช่า 500 บ. -