ชื่อบ้าน จำนวนคนเข้าพัก ราคา
บ้านทรัพย์ทวี 1 10 - 12 คน 4,000 บาท
บ้านทรัพย์ทวี 2 6 - 8 คน 2,500 บาท
บ้านทรัพย์ทวี 3 6 - 8 คน 3,000 บาท
บ้านโชกุน 1 และ 2 2 - 4 คน 1,500 บาท

 

 

 

 

บ้านทรัพย์ทวี โฮมสเตย์

www.suptawee-homestay.com

โทร 081-9937620